Leder for Hålogalandssamlinga, Egil Norheim ønsker velkommen til Harstad, 3-4 november