Det blir blant annet "griseprat" på Hålogalandssamlinga..