Hålogalandssamlinga er blant annet en "møøøteplass" for melkeprodusenter..