På Hålogalandssamlinga kommer eksperter på agronomi og grasproduksjon..